PnayOlympic Banners FINAL 1349X154

על הקייטנות שלנו

הסעת הילדים

הסעת הילדים מבוצעת ע"י חברת אוטובוסים מובילה וכולל את כל האישורים שנדרשים ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך ע"פ החוק, חברה אשר מפעילה ופעלת בהסעת ילדים .

תקנון הקייטנה


הנחיות לנרשם! הקייטנה של ילדכם זו המומחיות שלנו !

כללי הרשמה
•ההשתתפות בפעילות בכפוף לתקנון ההרשמה וחתימה על הצהרת ההורה טופס בריאות.
•להנהלת קייטנות הקיץ שמורה הזכות לשינויים ו/או תוספות לתכניות והפעילויות בהתאם לנסיבות ולתנאים בשטח.
•אם לא יפתח קו הסעה בצהרון -עקב חוסר משתתפים, תהיה לנרשם הזכות לבטל את רישומו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.
•הנהלת פנאי קייטנות נופש איכותיות . משאירה לעצמה את הזכות להפסיק פעילותו של ילד, שהתנהגותו ו/או מעשיו שלו או של הוריו יפריעו למהלך התקין של הפעילות. בנסיבות אלו יינתן החזר יחסי בהתאם לנוכחות.
•אבדות – אין ההנהלה אחראית בכל צורה שהיא עבור אובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי ציוד אישיים.
•ניתן לשלם ב- 3 תשלומים שווים, ללא ריבית (בכרטיסי אשראי בלבד).
•תכנית הקייטנה כפופה לשינויים בהתאם.
•בביטול הרשמה בכתב עד 30 יום לפתיחת הקייטנה ,יוחזר מלא הסכום בניכוי דמי הרשמה 300 ₪
•ביטול 7ימים לפני הקייטנה לא יתקבל החזר כספי, הלקוח יחויב במחיר מלא .
•ביטול הרשמה בכתב לאחר פתיחת הקייטנה לא יוחזר התשלום עבור הקייטנה .

1.כללי:
•הפעילות תתקיים בימים א'-ה', בין השעות 08:00-13:00 / 08:00-16:00 ע"פ הרישום שבוצע.
•בכל יום יש להביא בגד-ים, קרם הגנה ,מגבת וכובע ים לבעלי שיער ארוך ( בגדים להחלפה במידת הצורך/מגבונים).
•לילדים עולים למכיתה א' ומעלה שאינם יודעים לשחות נא לשלוח מצופים (מנופחים).
•יש לצייד את הילדים בבקבוק שתייה אישי (עם אפשרות מילוי )
•נשמח אם תירשמו על ציוד הילד את שמו ושם המשפחה.
•תכנית הקייטנה כפופה לשינויים בהתאם ט.ל.ח.

2.הנחיות כלליות
•הגעה לקייטנה מחייבת העברת טופס הצהרת בריאות חתום ע"י ההורים . 
•לנרשמים בהרשמה מקוונות באינטרנט – ניתן להוריד קובץ הרשמה, לא ייקלט ילד לקייטנה ללא טופס הצהרת בריאות חתום . 
•שיבוצי הקבוצות וסידור היסעים מתבצעים כשבועיים לפני תחילת הקייטנה. מדריכי הקבוצות יצרו עמכם קשר בכדי לעדכן את פרטי השיבוץ לקבוצות ושעות היסעים. במידה ולא נוצר קשר יש לפנות למנהל/ת הקייטנה .
•איסוף ופיזור הילדים מתבצעים מנקודות מרכזיות בישובים /ערים – ביה"ס מרכזי /מתנ"ס מרכזי בלבד.
•הילדים משובצים בקבוצות הומוגניות לפי גילם .לבקשות מיוחדות של ילדים הרוצים להשתבץ עם חבריהם יש להפנות את הבקשות מבעוד מועד למשרדי הרישום בכתובת מייל בלבד 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.כלכלה:
כלכלת הילדים תהיה כדלקמן:
•ארוחת בוקר – לחמנייה טרייה ,ממרח + שתייה .
•ארוחת צהרים – ארוחה חמה + 2 תוספות (ניתנת לנרשמים עד השעה 16:00).
•אחר הצהרים – חטיף / פרי / קרטיב (ניתנת לנרשמים עד השעה 16:00)
•הורים הרוצים לתגבר ילדיהם במזון נוסף יכולים לעשות כן – רצוי להרבות בפירות.

4.הלבשה:
• הנהלת הקייטנה תספק כובע, חולצה (באחריות ההורים לרשום את שם הילד על הציוד).
• בעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובע-ים ברחצה בבריכה.

5.אבדות:
ליד משרד מנהל הקייטנה יעמוד ארון ובו ירוכזו אבדות ומציאות.
אין הנהלת הקייטנה אחראית בכל צורה שהיא עבור אובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד של הילד/ים.
יש להימנע מלהביא דברים יקרי ערך וכסף לקייטנה.

6.הערות כלליות:
•הנהלת הקייטנה רשאית להפסיק השתתפותו של ילד אשר לא יתאים למסגרת ו/או התנהגותו או מעשיו יפריעו למהלך התקין של הפעילות ו/או הוריו לא יעמדו בדרישות של זמני הגעה ואיסוף הילד. כספי השתתפות יוחזרו בהתאם לזמן היחסי שהילד נכח.
•לאחר תחילת הקייטנה לא יתקבלו ביטולים ולא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא כולל מחלה.

7.הסעות: 
•קיום הסעות והתחנות מותנה במספר נרשמים מינימאלי ויהיה מנקודות איסוף מרכזיות בלבד ( מתנ"ס / ביה"ס בכל ישוב / עיר)
•מס' ימים לפני תחילת הקייטנה "אחראי הסעה" יתקשר לתאם שעת איסוף, חציית כבישים ופרטים נוספים החשובים להסעה. 
•לברור פרטים נוספים בקשר להסעות, שינויים ותוספות ניתן לפנות למשרד הרישום ואו למנהל/ת הקייטנה.

רישיון, ביטוח

ביטוח – הקייטנים מבוטחים בביטוח אישי
רישוי קייטנות
* רישיון קייטנה - על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך .
* רישוי אתר קייטנה ע"י הרשות המקומית .
* רישוי קייטנה כמפורט ב"טופס בקשה ממשרד החינוך לאישור קיום קייטנה": 
**רישיון הקייטנה יוצג באתר ע"פ קייטנה עד כשבוע לפני פתיחת הקייטנה .

 

ביטחון ובטיחות

באתרי הקייטנות מאבטחים חמושים, שירותי עזרה ראשונה , מצילים בהתאם לתנאי הרישיון.

תאריכי הקייטנות ושעות פעילות

קייטנות חצי יום 08:00-13:00:
הקייטנות פרושות בכל רחבי הארץ ומיועדות לילדים העולים לגן חובה עד כיתה ז' .
הקייטנות יערכו בימים א-ה בשני מחזורים.
מחזור ראשון חודש יולי 
מחזור שני אוגוסט
מחזור שלישי אוגוסט
 

כפוף לשינויים ובהתאמה לסיום שנה"ל .
שעות פעילות 08:00-13:00

קייטנות יום ארוך 08:00-16:00:
הקייטנות פרושות בכל רחבי הארץ ומיועדות לילדים העולים לגן חובה עד כיתה ז' .
הקייטנות יערכו בימים א-ה, בשני מחזורים.
מחזור ראשון חודש יולי 
מחזור שני אוגוסט

מחזור שלישי אוגוסט
שעות פעילות 08:00-16:00

קייטנות נוספות יפתחו בהתאם לדרישות וסגירת ההסכמים .
ארגון היסעים -בתיאום עמנו ממשרדי החברה ויכלול אירגוניים וחברות בישובים ,שאינם מופעים ברשימה.
הקייטנות ממוקמות באתרים משולבות בריכות והרחצה בפיקוח מלא של מצילים ומדריכים בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
מיקומי הקייטנות באתרים המוצעים כפופים לשינויים ובהתאם להסכמים שיערכו עם האתרים.

צוות ניהול והדרכה בקייטנה

חלוקה הקייטנים לגילאים ולשכבות:
שכבה צעירה- ילדים העולים לגן חובה ולכיתות א', ב'.
שכבה בינונית-ילדים העולים לכיתות ג', ד'
שכבה בוגרת-ילדים העולים לכיתות ה', ו' ,ז'
לכל קבוצה יהיה מדריך מנוסה שעבר הכשרה קפדנית ומיוחדת לפני תחילת קייטנה מלווה בספר נהלים ומערכים לקייטנה.
צוות ההדרכה - מדריכים מקצועיים , מורות , גננות , מדצ"ים אשר עוברים הכשרות מקצועיות בחברתנו, סמינריסטיות במגמות הוראה.

בנוסף למדריכים הישירים לכל קבוצה תהיינה בקייטנות פונקציות נוספות :
* מנהל קייטנה
* רכזת הפעלה ויצירה .
* מציל מוסמך.
* מחסנאים ,צוות תפעול.
* מאבטחים חמושים.
* חובש.

קייטנות פנאי - הילדים מקבלים הרבה יותר


קבוצות קטנות -מדריך מקצועי ומוכשר לכל קבוצה 15 משתתפים על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך
צוות ניהול והדרכה מקצועי , עובר הכשרות מקצועיות ופועל על פי תכנית ומערך פעילות מובנה !
תכנית קייטנה חינוכית מהנה ועשירה –מופעים, סדנאות אומן, תכנים מהנים וערכות מוצר איכותיות .

2 טיולים מחוץ לקייטנה
דגש מרבי על בטיחות , בטחון , אתר הקייטנה סגור ומאובטח ,שירותי מרפאה .
ארוחות – עשר וארוחת צהריים (יום ארוך) ,מזינות ,כשרות, בריאותיות כן וגם טעימות !
אנו מבטיחים לספק קשר חם עם ההורים לכל שאלה ולכל בקשה .
מתקני שתייה – בכל שטחי האתר באופן חופשי .
צופרים – ארטיקים ועוד במהלך הקייטנה .
אתרי הקייטנות - מגודר כולל מדשאות ,חדרי פעילות, בריכה, מתקנים ועוד..
רישיון קייטנה - על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך .
כל קייטן מבוטח בביטוח אישי .
חולצה וכובע לכל קייטן .

תכנית קייטנה- איך מבלים הילדים שלכם בקייטנה?
ייחודיות קייטנות פנאי היא באמצעות - התכנים החינוכיים והערכיים , מערכי הלימוד ,ערכות ותוצרים אותם בונים
הילדים, המדריכים , הרכזים והמנהלים, האומנים, מגיעים מתוך רשת קייטנות פנאי אשר פועלת בתחום החינוך זה 20
אודות תכנים ותכניות הקייטנות: התכנים והפעילויות בקייטנות מקנים לילדים בנוסף לשמחת החיים, הכיף, וחדוות היצירה גם
התכנים והפעילויות זוכות להכרה והערכה מצד גורמים שונים במערכת החינוך ומחוצה לה, זאת בזכות שילוב מיוחד של חשיבה
מדעית בתודעה חברתית. הקייטנה באה ומרחיבה את הידע של מושגים, תופעות, עקרונות ותהליכים אצל ילדים ושמים דגש על
פיתוח דרכי חשיבה -לוגית, ביקורתית ויצירתית, טיפוח כישורי עבודה בצוות, שמירה על הרגלי עבודה יחד עם המון כייף ושמחה .
מקורם של התכנים והפעילויות מתוכניות הלימוד והעשרה החינוכיות אושרו ע"י הגורמים רבים מוסמכים לכך -משרד החינוך, קרן
שנה בהצלחה מרובה ומיוחדים רק לה, כך שכל ילד מפיק מקסימום הנאה ונהנה מהעשרה ומקצועיות.
קואורדינאציה, פיתוח אינטראקציה חברתית, לימוד עבודה בצוות, חיזוק הביטחון עצמי, יכולת אלתור, ניסוי, תהייה ועוד.
תכנית וספר מערכים – לכל צוות הקייטנה מצורף ספר הפעלה ,נהלים ובטיחות בהתאמה לתוכנית הקייטנה .
קרב, מנהל החינוך ומופעלות זו השנה ה18 ברציפות בכל הארץ .

כל יום בקייטנה הוא יום שיא !
הפעלות, סדנאות, הפעלות אקטיביות ,בריכה ,שעות משחק ,מופעים והצגות שהותאמו לקייטנה.
במהלך ימי הקייטנה יצפו הילדים במופעים /הצגות , מתנפחים בטיחותיים, סדנאות אומנים ואטרקציות נוספות .
עפיפונים, טיסנים, קסמים כדורי ג'גלינג, ערכות מדע – פריסקופ, כדור גומי, צמידי גיל קיץ , קופסת הפלאים ,ערכות מדע
בהתאם ליום הפעילות יוצרים ובונים המשתתפים מוצרים איכותיים ומקבלים אותם לביתם!
במטבח ,ערכות אומנות פלסטית ,אומנות שימושית ועוד.

ויוצאים גם ל2 טיולים – פארק מים וספארי /מיני ישראל / מוזיאון

תוכנית הקייטנה

תכנית הקייטנה להורדה

הקייטנה של ילדכם זו המומחיות שלנו !
קיץ של תוכן, הנאה, שמחה, וכייף שלא נגמר ..
בואו הצטרפו גם אתם לחוויית קיץ בטוחה ומהנה .


איך מבלים הילדים שלכם בקייטנה?
ימי פעילות בקסם של קייטנה -כול יום הוא יום שיא שכולל בתוכו תכנים חינוכיים ומהנים ,ערכות ותוצרים אותם בונים הילדים ומקבלים אותם לביתם, הפעלות וסדנאות ססגוניות ,מופעים איכותיים -קסמים, להטוטים , בלונים , תיפוף ..ועוד אטרקציות מהנות ..
יציאה ל2 טיולי אטרקציות - יוצאים לטיולים מחוץ לקייטנה פארק מים וספארי / מיני ישראל / מוזיאון
צוות הקייטנה- מקצועי ובעל ניסיון בהדרכת ילדים עם הרבה חום ואהבה לכל ילד !
חלוקה לקבוצות גיל- שכבה צעירה , שכבה בינונית ובוגרת ומתאמים את הפעילויות ,התכנים והמדריכים.
אתרי הקייטנות- סגורים ומאובטחים וכוללים עזרה ראשונה, מצילים ואבטחה .
בריכה- בכל יום רחצה בבריכה שממוקמת באתר ( כניסה ע"פ קבוצות בטיחותית למשך כ 45 דק ביום).
ארוחות- ארוחת עשר עשירה , וארוחת צהריים וארוחת ביניים , מהנה ומזינה לממשיכים עד 16:00
שתייה- בכל קייטנה בר מים מינרלים אנו דואגים שהילדים ישתו כל היום כל הזמן !
במהלך הקייטנה מחולקות הפתעות קרירות ומהנות ,ארטיקים, שלוקים ועוד...
חולצה וכובע לכל ילד.
חשוב לנו שתדעו !
רשת קייטנות פנאי פועלת בתחום החינוך זה 18 שנה בהצלחה מרובה בתוך מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית במהלך שנת לימודים מלאה (צהרונים, חוגים ,הפקות ואירועים בחינוך ).
- תכניות הקייטנות פועלות ע"פ ספר נהלים ומערכים מחמיר ומקצועי.
- רישוי ורישיון קייטנה - הקייטנות פועלות על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך .
- ביטוח אישי לכל קייטן בהקיף נרחב .
- חברות אוטובוסים מאושרות שפועלות בתחום החינוך בפרט .


mofa 1יום 1 - קסם של יום בקייטנה.

נקבל את הילדים באהבה עם מוסיקה ובובות ענק , נכיר אחד את השני, נקבל חולצות ונעבור פעילויות מהנות , ניצור את דגל והמנון הקבוצה שלי בקייטנה. לאחר שהכרנו והתגבשנו נלמד , וניצור קסמים מדהימים , שרביט הקסמים המרחפת, נעלים מטבעות, נלהטט במקלות ובכדורים ... ונקסים את החברים בקסמים מרהיבים.
ובסיום היום נצפה כולנו במופע קסמים מרהיב של גדול הקוסמים
yom 2יום 2- יום מאסטר שף בקייטנה .

נתחיל בהכנות.. נבנה את מטבח קייטנת פנאי-אולימפיק, ניצור כובע שף ונדאג גם
לסינר ונתחיל לעבוד.. נקצוץ ונטבל סלט קצוץ ומנה אחרונה 
תהיה סלט פירות טעים ובריא. ואחרי שעמלנו במטבח
נכין משקה טבעי וטעים לימונדה מרווה, בסיום ההכנה נציג את המנות,
נבצע תחרויות טעימה ונשב כולנו יחד לארוחה טעימה.


mofa israeliיום 3 - יום אני ישראלי

יום שכולו ישראלי ,נטייל לאורכה ולרוחבה של ישראל,
 נכין את מפת א"י בצבעים ואתרים ונמקם את הבית שלנו .
 נחוד חידות , נשיר שירים
.במהלך היום נתרגש ,נשיר וגם נצחק ממופע קריוקי ישראלי 

yom 4יום 4 - יום תעופה וטילים

נכיר ונלמד על חוקי התעופה, נעבור סדנאות וניסויים בתעופה,
נלמד מהיכן מגיע העפיפון, נרכיב ונבנה ונקשט ונעיף עפיפון וגם מצנח, 
ניצור הדמיה של סופות טורנדו, נתנסה בניסויים מדליקים,
נלמד על טילים וחלל, נעיף לשמיים טילי מים לגובה 100 מ'
ובסיום הפעילות נחגוג כולנו בהפנינג העפה ססגוני עם שלל עפיפונים .

yom 5יום 5 - יום מדעים ונהנים

יום מהנה ומאתגר במיוחד נהפוך למדענים צעירים נלמד נחקור, נערוך ניסויים מדליקים ,נשתעשע בשעשועי מדע קיציים, הכרות מראות ומנסרות ניצור קופסת חיסכון מדעית , משם צוללים לים ובונים פריסקופ ממש כמו בצוללת אמתית .

mofa 14יום 6 – יום בלונים צבעוני  ( במקום יום ג'אגלינג )


יום צבעוני במיוחד , סדנאות קיפול בלוני צורות ססגוניות, הפעלה בצבעים מן הטבע. נשתעשע בסדנאות מדע צבעוניות נכין כולנו כדור דביקי צבעוני . נבנה קיר גרפיטי ענק צבעוני של כל ילדי קסם של קייטנה לשלום .במהלך היום נצפה מופע בלונים קומי מדליק עם גדול הבלונאים בארץ

yom 7יום 7 - יום מתנפחים ואטרקציות אתגריות .

הפעלה אקטיבית, מוסיקה הנחייה, ריקודים ומגוון מתנפחים בטיחותיים - אתגרון, טרמפולינה באנג' ראן משחקי מים ועוד.. ואחרי שהשתעשענו בפעילות אקטיבית נשב כולנו לאתנחתא ונכין מניפת קיץ מרהיבה שתצנן אותנו .
mofa 8יום 8 - יום קרנבל ברזילאי


יום קרנבל ססגוני מברזיל .. נרקוד, נשיר, נכין להקת קצב ברזילאית ,רעשנים, תופים, וניצור מסיכות פנים ברזילאיות מרהיבות , יחד איתן נשחק את משחק המסכות נתחפש ונערוך קרנבל סגנוני בקייטנה.
במהלך היום -מופע כלים ברזילאי בשילוב ריקוד ברזילאי
yom 9יום 9 - יום מתוק

יום שכולו מתוק! נלמד ונעבור סדנאות מתוקות...
פעילויות ומשחקים מתוקים , סדנת שוקולד .
במהלך היום ,נתחרה ונבנה את הבית של עמי ותמי הכי מתוק ויפה בקייטנה, נקשט אותו בשוקולד ובממתקים.. ובסוף היום נחגוג כולנו במסיבת ממתקים מתוקה.


mofa safariיום 10 - יום טיול לאטרקציה ספארי ר"ג

מפגשים קרובים ומרתקים עם בעלי החיים בספארי.
נאכיל את הג'ירפות היישר מכף ידינו
נפגוש מקרוב (אך עדיין במרחק בטוח...) את האריות
בבתי הלינה ועוד מגוון פעילויות.
במהלך היום יצפו הילדים במופע קרקס הדרקון הסיני
מופע קרקס בינלאומי עוצר נשימה בביצוע טובי האקרובטים מסין


yom 11יום 11 - יום משחקים של פעם

יום מאתגר שמשלב ספורט, משחק, חשיבה , אינטראקציה חברתית פשוט כייף לשחק יחד עם החברים. נלמד ונכיר את המשחקים של פעם... נשחק  ונתחרה בקבוצות במחניים, שבע על הקיר, גומי, 3 מקלות ,מרוצי שליחים, משיכת חבל, ים יבשה, מחבואים ועוד.. . נשחק משחק הקייטנה- סימני דרך בו כולם משתתפים ויש גם זוכים.mofa 10יום 12 - יום טיול לאטרקציה פארק המים נחשונית

יוצאים לטיול חוץ – לפארק המים נחשונית .
בריכות שחיה ושעשוע, מגלשות, מתקני קרוסלה, מדשאות ועוד.
במהלך היום יצפו הילדים
במופע של גדול אומני הילדים טל מוסריyom 13יום 13 - יום איכות הסביבה הילדים שומרים על העולם.


יום בו ילדי קייטנת פנאי שומרים על העולם נלמד על החור באוזן על מיחזור נייר ויצירה שימושית לבית מקופסאותפלסטיק יום בו הילדים לומדים ויוצרים מחומרים מהטבע ומחומרים ממוחזרים בנייה ויצירת קערת קיץ מרהיבה לפירות מנייר ממוחזר, שרשרת מקשים, וציור על חלוקי נחל בטכניקה ייחודית
yom 14יום 14 - יום שוק ומסחר ישראלי.


ילדי קסם של קייטנה יבנו שוק ישראלי צבעוני וריחני ,דוכן בגדים, דוכן שתייה טבעית ,דוכן בובות מריונטות, דוכן תכשיטים, דוכן שעונים במהלך היום נסתובב בשוק נפגוש גם את אומני הרחוב המשעשעים, נלמד על מסחר כסף ומה שביניהם,נקנה ונמכור בכסף קסם של קייטנה
מוצרים ישנים שהבאנו מהביתyom 15יום 15 – יום סיום הקייטנה
 .

יחד נכין כולנו את ספר זיכרונות הקייטנה נכתוב ברכות אחד לשני, נחגוג יחד את מסיבת סיום הקייטנה, נספר על החוויות המדהימות שעברנו, נכין מחזיק מפתחות - עצור ואל תעבור שישמור עלינו בכבשים .
ניפרד נתחבק ונתראה שוב גם בשנה הבאה! בקסם של קייטנה.

KYTANOT 2018 Medium

 

Please publish modules in offcanvas position.

צור קשר
טלפון 03-9711744